REFERAT FRA HSC´S GENERALFORSAMLING

Torsdag den 17.marts 2022

Formand Dorte Krabbe bød velkommen til de mange fremmødte.

Punkt 11. blev rykket frem på dagsordenen, således at de tilstedeværende svømmere, kunne deltage i dette.

11: Uddeling af pokaler.

Årets Børne K svømmer: Julius Enevoldsen

 

Årets Årgangssvømmer: Sebastian Stilling

 

Årets Junior/Senior svømmer: Laura Mikkelsen

 

Årets HSC´er: Stævnekontoret (Hanna Golczyk Jensen, Majbritt Breum Nielsen og Agnete Nygaard)

 

Årets HSC leder: Katrine Nørfjand


Alle fik velfortjente fine ord med på vejen, en flot vandrepokal samt en smuk buket fra Helles blomster.

1: Valg af dirigent.

Thomas Liboriussen blev indstillet af bestyrelsen og derefter valgt som dirigent. Thomas konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt fra bestyrelsens side. Derefter blev ordet givet til formanden for hendes beretning.

2: Formandens beretning v/ Dorte Krabbe.

Året 2021 har budt på udfordringer nok.

Corona pandemien drillede os længe

- Foråret bød på meget virtuel træning

- 12.4 havde vi fornøjelsen af at sige velkommen hjem fra Malmsten cup i Stockholm til Helena of Karsten.
Hun havde en vigtig souvenir med hjem, nemlig kravtiden på 1500 fri til OL

1. 21. april åbnede vi igen for alle.

2. Allerede midt i maj efter appel fra HC Østerby om at lukke foreningslivet ned, så Holstebro kommune ikke skulle lukke helt ned.
Følelsen var lidt som at stå i en svingdør

3. Slut maj endelig kunne vi afholde generalforsamling og få en rundvisning

4. 3 Fantastiske og helt udsolgte aquacamps

5. Ol - så der var svømning også i sommerferien

6. Flot indsats af Helena – men også et vemodigt men også helt forståligt farvel til HSC - og goddag til større klubber og uddannelser for vores seniorer. Dejlig at følge dem og se at de stadig klarer sig supergodt.

7. Float fit board

8. Masser af stævneaktivitet for alle hold og der kom endda gang i mesterskaberne

9. Træninglejr i Tarm for alle k-svømmere

10. På svømmeskoleholdene blev svømmebogen endelig implementeret


På den aktive og sportslige side har HSC haft et mere aktivt år i 2021.

Og det føles godt at drive svømmeclub igen.

Vi skal se fremad mod en spændende tid
Bestyrelsen ønske for HSC er:

at vores medlemmer vender tilbage i efteråret 22, og at de fantastisk flotte faciliteter og ”ingen corona” bliver årsag til at vi kan få plads til at få de tabte medlemmer tilbage og forhåbentlig vil en række nye tiltage gøre at vi endda kan komme til at ”lide lidt af vokseværk.”

Frivillighed kom godt fra start i 2021 med mange nyuddannede officials, sidenhen kneb det dog lidt mere med at få besat posterne når vi havde tilmeldt svømmerne til events.

K-udvalget som arrangerer stævner, skal i fremtiden forhåbentlig bruge lidt mindre tid på at planlægge hvem der tager med til stævner mv.
Vi har ikke fundet de vise sten og vil gerne fungere uden ekstra administrativt bøvl i form af pointsystemer mv.

Vi skal kigge på en model hvor de børn der deltager i et specifikt event, også har forældrene med som planlæggere og afviklere.

Der er mange indsatser der trænger til min og vores opmærksomhed og det vil være synd at sige at bestyrelse er kommet sovende gennem de sidste par år.

De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, har alle valgt at sige ja til en 2-årig periode mere, fordi vi brænder for vores klub og fordi vi gerne vil være med til at opleve Holstebro svømmecenter og forhåbentlig medvirke til at løfte Holstebro Svømmeclub ind i en ny og spændende æra.

Vi er endda heldige at sige velkommen til et nyt ansigt i bestyrelsen.

Og heldigvis har Troels vores tidligere formand været så fantastisk og indfri sit løfte:

Troels har uddannet sig til overdommer, så vi kan afholde stævner ”in house” med egen overdommer - det er stort. Tusind tak til Troels.

Tak for samarbejdet til vores trænere, til forældre, til Holstebro Kommune, til Holstebro elitesport, til badeland k/s som jo næste gang vi holder generalforsamling er en saga blot.
Til alle jer der er her og til bestyrelsen uden alle parter kunne HSC ikke fungerer.

Der er mange bolde i luften og mange tandhjul der skal driftes og smøres.

Meld dig som frivillig og prik gerne til sidemanden og ta’ dem under armen næste gang.

3: Konkurrenceudvalgets beretning v/ Hanne Golczyk Jensen

Vi står for at minde trænerne om at de skal lave stævnekalender, vi opretter stævner i klubmodul, sørger for at der er frivillige nok til de forskellige stævner og bemander stævnekontoret ved lokale stævner. Vi vil gerne have repræsentanter fra alle 3 k-hold og derfor er vi lige nu på udkig efter nogle børne-k forældre da vores børn er blevet for gamle til det hold. Hvis der er andre forældre der gerne vil være med eller syntes det lyder spændende er i selvfølgelig altid velkommen i klubben Det sidste år er vi endelig kommet i gang med det vi er sat i verden for. At arrangere stævner til ungerne. De første stævner vi fik arrangeret blev enten aflyst eller ændret pga Corona. Vi er ved at finde en hverdag nu så vi forhåbentlig for en stævnekalender fra trænerne inden sæsonerne starter så i kan få datoerne i familiekalenderen. Det burde så også lette arbejdet for os med at finde frivillige til stævnerne. De sidste stævner der er blevet afviklet har foregået normalt så nu er det tilladt at komme med i hallen som publikum og eller hjælper. Vi skal lige nu i gang med at arbejde på at finde en løsning så vi ikke skal bruge så meget energi på at rykke for frivillige til de forskellige stævner. 

Som følge af konkurrenceudvalgets opfordring til at melde sig som frivillig, valgte Tina Lillevang og Bente Christoffersen at melde sig til K-udvalget. Tusind tak for det!

4: Sponsorudvalgets beretning v/ Dorte Krabbe.

Det har været svært at finde sponsorer som følge af Corona og HSC har desværre ikke kunne genforhandle et par af de tidligere sponsorater.

Der søges efter en større sponsor, der skal sponsorere klubbens badehætter og på den måde blive eksponeret hver gang en HSC´er springer i vandet. Ønsket var at denne aftale kunne falde på plads, så badehætterne kunne benyttes til åbningen af det nye svømmecenter.

Der blev opfordret fra sponsorudvalgets side til at være opsøgende på eventuelle mulige sponsorer. Det kan både være engangsbeløb f.eks. til et specifikt event eller genstand og længerevarende sponsorater, der kan give mulighed for større eksponering og mere omtale.

5: Breddeudvalgets Beretning v/ Tore Sandbøl.

Vi vil ikke se for meget bagud, dog skal det nævnes at vi har fået sat gang i vores svømmebog. En stor forløsning, for os alle, da der har været lagt et kæmpestort stykke godt arbejde i denne, af både tidligere og nuværende folk i HSC.

Nu ser vi frem må sommeren 2022, hvor vores fantastiske svømmecenter står klart, hvilket også betyder at vores rammer kommer op på 100% igen og vi virkelig kan begynde at udleve vores potentiale.

Vores børnehold er på nuværende tidspunkt godt fyldt op, så mere vandtid vil være fantastisk, og på voksenområdet, mangler vi fortsat at få gang i folk efter corona. Vi har også en masse gode ideer og drømme i støbeskeen på voksenholdsdelen. Varmvandstræning, flere andre spændende hold og udvidelse af eksisterende hold.

Vi drømmer også om at skabe et større tilhørs forhold for vores medlemmer, HSC skal ikke blot være stedet man dropper ind og træner, det skal være der man samles. Stedet hvor fællesskabet er og der dannes venskaber og minder for livet, både i vandet til træning, i omklædningsrummet og til løbende anderledes fællesarrangementer. Film og popcornsarrangementer for børneholdene, evt. tapasaften for nogle voksenhold eller andet.

Vi ligger i midten af byen, så helt naturligt skal det også være stedet at mødes og være sammen.


Vi glæder os meget til at skabe denne udvikling og inviterer jer alle med på rejsen

Mange tak for jeres tid

6: Aktivitetsudvalgets beretning v/ Heidi Lindholm.

Normalvis plejer vi at have et Holstebro Swim Cup i januar/februar, men pga. Corona blev dette stævnet aflyst i 2021.

Dorte og Lene Liboriussen var tov-holder på konfirmationerne som i 2021 blev afholdt i august/september, hvor vi var ude og vise vores røde bluser og fanen. Det er sådan et fint arrangement, som vi håber age-forældrene vil bakke op om igen i år.

Derudover var der pool-party i august. Det startede i friluftsbadet i Mejrup og efterfølgende grillede vi pølser og kylling. Alt i alt en hyggelig dag.

I november blev det årlige klubmesterskab afholdt. Og denne gang kunne vi afholde sådan ”rigtigt”. Det var nogle super sjove dage, og vi sluttede arrangementet ude i Nupark, hvor der var tombola, auktioner og et lille indslag fra Holstebro Elitesport. Vi sluttede af med pasta-buffet fra Sprød.
Arrangementet gav et overskud på godt 20.000 kr.

Og selvfølgelig det årlige julekalender salg. Med kæmpe hjælp fra Henriette igen i år blev alle 2500 julekalendere solgt på rekord tid.
Det giver et overskud på 50.000 kr.

Derudover var vi i 2021 i gang med at arrangere Holstebro Swim Cup, som løb af stablen i første weekend i februar i Ulfborg, da det ikke var muligt at afholde i Holstebro pga. ombygningen.
Det var super fint i Ulfborg. De stod for alt maden til en fin pris.
Dette stævne gav et over skud på ca. 35.000 kr., og der deltog ca 80 svømmere.

MEN vi mangler frivillige til at bakke op om disse arrangementer. Vi ved ikke helt, hvordan vi skal få flere til at bakke op, men vi vil meget gerne høre fra jer forældre, hvis I har forslag.

7: Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Heidi Lindholm.

Jeg hedder Heidi Lindholm, og jeg er for 3. år kasserer for klubben.

Regnskabet er igen i år udarbejdet af Beierholm og gennemgået intern revision af vores tidligere formand Troels Iversen.

Det der er specielt med dette regnskab er jo, at året startede med en total lock down, hvilket betød at vi først lukkede op for vores børnehold i starten af maj og lidt senere kom voksne-holdene. Fra januar til maj havde vi kun omkring 100 medlemmer. Da vi startede op i maj, lavede vi et tilbud til medlemmerne om at de kunne tilmelde sig i maj og helt frem til jul. Det var der heldigvis en del af de der gjorde, og på den måde sikrede vi os, at vi fik lidt kontingenter i kassen. For på derværende tidspunkt vidste vi jo ikke, hvad resten af året bød på.

Hvis vi starter med indtægterne, så er indtægterne total set steget med ca. 280.000. Hvis man kigger på kontingenter, så der de jo faldet – MEN set i betragtning af, at vi kun har haft 1 ½ sæson, og ikke 2 som vi plejer, så ser det rigtig fint ud. Rigtig mange af vores børnehold har i efteråret også været fuld booket.
Og derudover har Dorte endnu engang været super dygtig til at søge diverse Corona tilskud hjem. Som I kan se, så har klubben total set fået tilskud på 850.000 kr. Heri ligger også aktivitetstilskud fra kommunen. Det har været meget vigtigt for klubben. Der er bl.a. søgt kompensation på medlemsnedgang, men også tilskud til nye initiativer, når vi kunne starter op igen – bl.a. Aqua float-fit-boards.
Derudover har det ikke være muligt for klubben at afholde Holstebro Swim Cup og sponsorsvøm. Hvilket også plejer at være 2 vigtige indtægtskilder for klubben. Til gengæld fik vi afholdt aquacamp i hele 3 uger, og der var mega god tilslutning til alle 3 uger.

Udgifter er steget med stort set det sammen som indtægterne er steget med – altså de 280.000.
Tallene ligner meget 2020 – bortset fra administrationsudgifter. Herunder ligger mindre nyanskaffelser – altså indkøb af fx Aqua Float Fit boards og andet træningsudstyr. Derudover har vi fået opgraderet vores IT og telefon. MEN det er så det vi har søgt tilskud til – som står under indtægter. Så de to tal skal ses i en sammenhæng.

Men alt i alt så endte 2021 med et overskud på godt 400.000. Vi er ret godt tilfredse med dette resultat året taget i betragtning

I budgettet for 2022 håber vi på at vores medlemstal kommer til at stige, da vi jo selvfølgelig håber på, at det trækker yderligere medlemmer til, når svømmecentret står helt færdigt. Derudover håber vi også på mere vandtid, så vi kan få endnu flere hold i vandet, og der er plads til at lave endnu flere hold a la Aqua Float fit boards. Desværre ved vi allerede på nuværende tidspunkt, at nogle af vores sponsorer falder fra, så der er vi lidt udfordret. Og det er rigtig svært at finde nye sponsorer, men vi håber på, at der dukker nogle nye op. Vi har heller ikke i budgettet kalkuleret med et sponsorsvøm.

Men uanset hvad så er vi fortrøstningsfulde i forhold til 2022.

 

Regnskab

 

Regnskab

 

Budget

 

Budget

 

2021

 

2020

 

2022

 

2021

        

Indtægter

       

Kontingenter

624.126

 

961.540

 

916.000

 

740.000

Tilskud

856.792

 

221.719

 

150.000

 

175.000

Sponsorater

108.500

 

140.475

 

47.500

 

117.500

Salg, leje, ydelser

136.287

 

151.897

 

210.000

 

198.000

Brugerbetaling

303.825

 

105.772

 

230.000

 

230.000

Andre indtægter

  

163.759

    
        
 

2.029.530

 

1.745.162

 

1.553.500

 

1.460.500

        
        

Udgifter

       

Leje

111.460

 

151.706

 

75.000

 

140.000

Personaleudgifter

887.954

 

813.108

 

1.040.000

 

985.000

Andre personaleudg. + lign.

63.261

 

89.752

 

30.000

 

30.000

Transport

13.295

 

10.930

    

Overnatning og forplejning

175.070

 

79.283

    

Deltagergebyr, stargebyr mm.

30.412

 

24.008

 

180.000

 

185.000

Præmier mm.

7.931

 

700

 

7.000

 

7.000

Kontor

37.050

 

19.695

 

18.000

 

16.400

Administrationsudgifter

185.401

 

71.334

 

62.000

 

64.000

Udgifter udvalg

1.146

 

4.051

 

33.000

 

15.000

Diverse

63.379

 

34.641

 

10.500

 

10.000

Afskrivninger

16.398

 

16.398

    

Renter og gebyr

9.748

 

5.211

 

8.000

 

2.000

        
 

1.602.505

 

1.320.817

 

1.463.500

 

1.454.400

        
        

Årets resultat

427.025

 

424.345

 

90.000

 

6.100

        

Heidi sluttede af med at opfordre til, at såfremt der var en frivillig, der kunne have lyst til at overtage kassererposten næste år, så ville hun meget gerne være behjælpelig med at sætte dem ind i hvervet. Heidi ville så kunne bruge sine frivillige kræfter andre steder i HSC.

8: Godkendelse af budget.

Budgettet blev godkendt uden anmærkninger.

9: Indkomne forslag.

Der forelå et forslag om revision af vedtægterne, således at dagsordenens pkt. 11 ”Uddeling af Pokaler” fremtidigt permanent blev fremrykket til pkt. 2 på dagsordenen. Dette blev vedtaget med enstemmighed.

10: Valg.

Medlemmer på valg:

Dorte Krabbe - genopstiller

Claus Dreschler - genopstiller

Tore Gundersborg Sandbøl - genopstiller

Alle medlemmer på valg blev genvalgt til bestyrelsen.

Desuden opstillede Jesper Dürr Christiansen, der ligeledes blev valgt til bestyrelsen.

Om vores nye bestyrelsesmedlem kan kort fortælles, at han har 2 svømmepiger på 5 og 7 år. Jesper har tidligere siddet med bestyrelsesarbejde og han kan godt lide at være en del af den frivillighed som der er i en forening som HSC. Jesper arbejder som chefjurist hos Holstebro Kommune. Velkommen til!

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde den 6. april 2022.

Valg af intern revisor blev Thomas Liboriussen. Tidligere internrevisor Troels Iversen ønskede ikke genvalg.

12: Valg af revisionsfirma.

Bestyrelsen indstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab. Dette blev vedtaget.

13: Evt.

Der blev spurgt til muligheden for at svømme i HSC, såfremt man i en periode var på efterskole.

Bestyrelsen henviste til ”Efterskoleholdet”, der giver mulighed for at komme og træne i HSC i weekender og helligdage, imens man er på efterskole. Dette hjælper med at bevare tilknytningen til klubben, med håbet om at flere vender tilbage til svømningen, når de kommer hjem fra efterskole. Holdet kan også benyttes selv om svømmeren ikke repræsenterer HSC ved stævner og mesterskaber.

Der blev spurgt ind til HSC´s medlemstal på bredden og i K-afdelingen.

HSC har et behov for at breddeafdelingen bliver breddere. Børneholdene er langt hen ad vejen fyldt op, men det kniber mere med holdene for de unge og voksenholdene.

HSC har mange gode visioner og initiativer til at gøre bredden mere synlig og øge aldersspredningen. Dette skal blandt andet gøres ved at større udvalg af voksenhold og bedre reklame for disse. Dette også mere via de social medier.

Der er blandt andet et event for unge og voksne den 11. april, hvor man kan prøve flere af klubbens nye initiativer og voksenhold gratis.

Da breddeafdelingens økonomi støtter meget op omkring K-afdelingen er det vigtigt for hele klubben at få styrket bredden!

Til sidst blev der lavet lidt reklame for det El-tids system som HSC v/ Lars Stendys lejer ud til stævner og mesterskaber. Der mangler operatører til systemet og derfor blev alle opfordret til at se, om de havde nogen i deres bekendtskabskreds der havde evnerne og lysten til at få et lønnet fritidsjob som operatør. Der vil foregå sidemandsoplæring indtil man er sikker i systemet. Jo flere operatører der er jo mere kan vi leje systemet ud.

Tak for i aften.

OL PARTNERE